Vanjska sauna u Kampu

Susret s rijekom Sočom, zelenom poput dragulja, mnogi opisuju kao čistu meditaciju.